7 Sep 2013

Owo Eri 2

Owo Eri

Okan Soso Oga 2

Okan Soso Oga

Ariwota

KILEBI OLORUN PT 2

KILEBI OLORUN PT 1

4 Sep 2013

Oro Leye Ngbo

Oro Leye N'gbo

Eni Oriyo 2

Eni Oriyo

Amode Maja

Opon Ifa

Married To A Witch

3 Sep 2013

Owu Alate

Ifokanbale

Wakati Merinlelogun

MAKOFUNHE 4

MAKOFUNHE 3

MAKOFUNHE 2

MAKOFUNHE 1

Eeru Saare

KOKORO AJE 2

KOKORO AJE 1

OJU IKU pt 2

EJA TUTU 2

EJA TUTU 1

Okete Boru

Omode O Mogun

1 Sep 2013

Taoridi Alanti 2

Taoridi Alanti-starring Afonja Olaniy Sanyeri

Ayo Lojasi

Aniyan

Ore Lore Woto

Ilenyo

Idajo Ori

Bi Atiko

Baba Jayejaye 2-4

Baba Jayejaye 2-3

Baba Jayejaye 2-2

Baba Jayejaye 2-1

Baba Jayejaye -Baba suwe and Jennifer comedy Claasic

OLOWO LOMO NAA PART 1

OLOWO LOMO NAA PART 2

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...