1 Sep 2013

Taoridi Alanti 2

Taoridi Alanti-starring Afonja Olaniy Sanyeri

Ayo Lojasi

Aniyan

Ore Lore Woto

Ilenyo

Idajo Ori

Bi Atiko

Baba Jayejaye 2-4

Baba Jayejaye 2-3

Baba Jayejaye 2-2

Baba Jayejaye 2-1

Baba Jayejaye -Baba suwe and Jennifer comedy Claasic

OLOWO LOMO NAA PART 1

OLOWO LOMO NAA PART 2

30 Aug 2013

FAYEBORA 1

OMOGE FACEBOOK

EFELE

AYAMI OWON

ife o dogba 2

Ife O Dogba

Koloransi

Three Squard 3

Three Squard 2

Three Squard

AYAMI OWON

Kokoro Oku

Lagos Girls

Death Certificate 2

Death Certificate 1

26 Aug 2013

OKANLA - 2


OKANLA - 2 by blendz2011

OKANLA - 1


OKANLA - 1 by blendz2011

AFOWOFA NIYEN - 2


AFOWOFA NIYEN - 2 by blendz2011

AFOWOFA NIYEN 1


AFOWOFA NIYEN - 1 by blendz2011

ALEBU KAN - 2


ALEBU KAN - 2 by blendz2011

ALEBU KAN - 1


ALEBU KAN - 1 by blendz2011

Madam Temptation 2

Madam Temptation 1

Family Destroyer Part 2

Family Destroyer Part 1

The Prostitute

Take My Wife 2

Take my wife

Dirty Marriage 2

A dirty Marriage 1

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...