14 Aug 2013

Pt 2-CAC Good Women Choir on Sunrise...waxing strong 30years after PT


INTERVIEW WITH CAC Good Women Choir on Sunrise...waxing strong 30years after PT

It is a song that has resonated from loud speakers across Nigeria for over three decades , as people celebrate the end of the year and members of the group have vowed to stick to their age long style of music despite the massive turnaround of the Nigerian music industry. 
The group of elderly women that sang the evergreen end of the year song, 'Odun Nlo Sopin' were our Artiste of the week on Sunrise, where they explained how the group has been faring in the almost fourth decades of its existence and release of the hit track.

OLUWA KU ISE


ODUN AYABO


EMI OGBE OJU MI SORI OKE


RERE LOLUWA


TALO FE LO


CAC GOOD WOMEN CHOIR -OJU AYO


CAC GOOD WOMEN CHOIR -MO WOJU RE


CAC GOOD WOMEN CHOIR - E MA SORA


OGUN (property)


Tani Odada


Eje Dudu


Seege Tio Komon 2


Seege Tio Komon


Adun Obe


13 Aug 2013

Kasali Elewele 2


Kasali Elewele


Atokun Esu 1


Atokun Esu 2


Soku Ijogbon 2


Soku Ijogbon


BABA SUPER - Comedy (MR LATIN)


Atokun Esu


ile agbara


Ojo Oganjo


Ojo Oganjo 2


Ojo Oganjo


Kos'osuwon


DAMOLA OMO AYE


Omo Yahoo


AJENIYONU


11 Aug 2013

Orijin in Ibadan featuring Seyi Law


BABA GOBOI 2-2BABA GOBOI 2-2 by blendz2011

BABA GOBOI 2-1BABA GOBOI 2-1 by blendz2011

BABA GOBOIBABA GOBOI by BlendzTrailers

Adagba Je Raufu 4Adagba Je Raufu 4 by AnalyzeAMovie

Adagba Je Raufu 3Adagba Je Raufu 3 by AnalyzeAMovie

Adagba Je Raufu 2Adagba Je Raufu 2 by AnalyzeAMovie

Adagba Je Raufu 1Adagba Je Raufu 1 by AnalyzeAMovie

Eegbo Okan 5Eegbo Okan 5 by AnalyzeAMovie

Eegbo Okan 4Eegbo Okan 4 by AnalyzeAMovie

Eegbo Okan 3Eegbo Okan 3 by AnalyzeAMovie

Eegbo Okan 2Eegbo Okan 2 by AnalyzeAMovie

Eegbo Okan 1Eegbo Okan 1 by AnalyzeAMovie

IGBA NBAJO - 2IGBA NBAJO - 2 by blendz2011

IGBA NBAJO - 1IGBA NBAJO - 1 by blendz2011

Enemy So Close 2a


Enemy So Close 2


Enemy So Close


Omo Eru


Olu Agbami Part 2


Olu Agbami Part 1


Lagbaja - 200 Million Mumu (Part 1) Full Version


Keeping It Real With Adeola - Eps. 85 (Policeman caught demanding bribe)


Skuri Bebo


Skuri Bebo 2


Covenanted Destiny 2


Covenanted Destiny


Over The Limit 2- Nollywood Movie


Over The Limit - Nollywood Movie


DAMOLA OMO AYE


10 Aug 2013

APANILEKUN - 2APANILEKUN - 2 by blendz2011

APANILEKUN - 1APANILEKUN - 1 by blendz2011

AJUMOBI - 3AJUMOBI - 3 by blendz2011

AJUMOBI - 2AJUMOBI - 2 by blendz2011

AJUMOBI - 1AJUMOBI - 1 by blendz2011

OJURITO - 4OJURITO - 4 by blendz2011

OJURITO - 3OJURITO - 3 by blendz2011

OJURITO - 2OJURITO - 2 by blendz2011

OJURITO - 1OJURITO - 1 by blendz2011

ELEMIKUKURU - 2ELEMIKUKURU - 2 by blendz2011

OLAYINKA IJONGBON 2-2OLAYINKA IJONGBON 2-2 by blendz2011

OLAYINKA IJONGBON 2-1OLAYINKA IJONGBON 2-1 by blendz2011

Lagbaja


KINI MOSE


9 Aug 2013

Redeemed - Live Praise


African Mega Praise (includes My God Is Good o/Double Double!)


Yinka Ayefele - Everlasting Grace


Redeemed Christian Church - High Praise


Tope Alabi - Angeli Mi


Mo ronu titi (Part 2)


Otito Marun - Five Truths (Part 1)


Oluwa Iwo Ni Apata Mi


CCC Hymn Songs ( Mo Nbe Ninu Ododo)


MO NLO SI JERUSALEM


Celestial Church Of Christ - Olorun Oba Imole


JESU OLUBASO OKAN MI - KEMI JAYEOBA


Jesu Iwo Oba Mi


Aiye si mbe nile odaguntan.


Okan Are Ile Kan Mbe


So fun Jesu


Mo ti ni Jesu lore


Oluwa Emi Sa Ti Gbohun Re


Aigbagbo Bila Temi l'Oluwa


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...